Share This


Recent Post

Tuesday, December 3, 2013

All Goths of Muslim JuttsThese are the Goths (Clans/Gotras/Baradaries) of Muslim Jutts according to the alphabetical order. These are all the major clans. This list includes all the Goths which are now Muslims But some people from their clans could be Sikhs as their forefathers were Sikhs. So here is the list of all Goths of Muslim Jutts which have now turned to Islam :-

A :-  
        Arnyal, Aulakhs, Awan, Arar, Atwal, Aura, Aheer, Asar, Asran, Aulerkhel, Aulara, Alakh, Ahlawat, Arnyal, Assoun and Athru.

B :-
        Bhinder , Bains, Bajwa, Basra , Barar, Bhangu, Buttar ,
Bhadro, Bharwana , Bhatti , Bhullar , Baal ,  Bupa Rai , Bangial, Boria, Baghiar , Bhutta , Burana , Bar , Bhachar , Bhidwal , Baidwan, Bhandar , Bhawan , Brakha , Bhamb, Babbar , Baghar , Bagwar, Bhasa , Bilar , Bir , Bulla , Barra , Batwani , Bab, Bohar,  Bhatia, Bipar, Bachhal, Badhan, Bandechha, Baryar, Batth, Bhachar, Bhadiar, Bhagwal, Bhagwaye, Bhalli, Bhangu and Boparai.

C:-
       Cheema, Chadhar, Chahal, Chatha, Chattar, Chohan, Chhachhar, Chhajra, Chhina, Chander Chattar, Chuna, Chhaj, Changar, Chahura, Chajri, Chavan, Charal, Chuddal, Chaughata, Chandram, Chanal, Chawali, Chachar, Chachakar, Chani, Chapal, Chimar and Chozan.

D:-
       Dab, Dhillon, Daha, Dhindsa, Dahba, Daher, Dandiwal, Dawana, Deo, Dhaliwal, Dhamial, Dhandla, Dhandu, Dhanoa, Dharni, Dhoot, Dhotar, Dhudhi, Dosanjh, Duggal, Dhakku, Dhudhi, Dhamtal, Dhal, Dharal, Dhal, Daha, Dara, Darakhe, Dhol, Domra, Dahar, Daia, Dangar, Dhandu, Dhar, Dhudhi and Duran.

E:-
      No Goths

F :-
       No Goths

G:-
      Ghumman, Gill, Goraya, Grewal, Ghallu, Godara, Gondal, Gujar, Gujjral, Gadri,
Gangal, Ghogha, Ghunera, Gorchi, Gilotar, Ganda, Ghagar, Ghahi, Ghani and Gauja.

H:-
      Heer, Hayer, Hal, Hamooka, Hanjra, Hans, Hundal, Hunjan, Haral, Hindan, Hariar, Hatiar, Hansi, Hanbi, Hujan and Hundet.

I:-
     No Goths

J :-
      Jai, Jajja, Jakhar, Jandral, Jandran, Jhammat, Jhawari, Jhujh, Johal, Juta, Johiya, Jandi, Jangal, Jatal, Jarola, Jora, Janjua, Jauson, Jajularu, Jhagar, Jajalani, Jam, Jammun and Jhulne.

K:-
      Kamboh, Kharal, Khokhar, Kadher, Kahlon, Kallu, Kalhora, Khangura, Kalyal, Kalyar, Kang, Kanyal, Kathia, Khaira/Khera, Khar, Khatarmal, Khatri, Khingar, Khoti, Kianth, Kalsan, Khoti, Khichi, Kallu, Kalial, Kanial, Khatril, Khanda, Khangar, Khatarmal, Kaliar, Kamoka, Kalasan, Khinge, Kundi, Kalu, Kohawer, Kanera, Kalhar, Kanial, Kohja, Kalsan, Kaloka, Kanwan, Kudhan, Kalasra, Kalru, Khak, Kachela, Kajla, Khatti, Kachela, Kabru, Khak, Khaloti, Kakrial, Kalia, Kalhora, Kalwar, Kande, Kathal, Katwal, Khombra and Koral.

L :-
       Lak, Lalli, Langrial, Lehal, Lidhar, Lodhra, Lodike, Lohanch, Lurka, Langah, Lona, Lana, Lakaul, Lar, Lang, Langra, Larsan and Lapra.

M :-
        Maan, Makhdoom, Mahil, Mahra, Maitla, Majoka, Makwal, Mallana, Malhi, Malik, Mamyal, Manda, Mangat, Manjotha, Marath, Marhal, Marral, Marrar, Matharu, Mathyal, Mekan, Mahar, Malil, Mami, Mogial, Mial, Manhas, Matial, Mekan, Marath, Makal, Mallana, Maru, Mahun, Mahra, Mullana, Mahi, Maalta, Maho, Mahran, Mahre, Mahar, Mahesar, Mohana, Mulana, Malhan, Mangil, Manjotha, Meo, Makwal, Mahr, Mahla, Maij, Malak, Manela, Marral and Masson.

N:-
      Nanda, Nagra, Nagyal, Naich, Nain, Narwa/Narma, Naswana, Nathyal, Natt, Naul, Nonari, Noon, Nourangi and Nanwa.

O:-
      No Goths

P:-
      Padda, Pannun, Pansota, Parhar, Phogat, Punyal, Phaphra, Panjutha, Pumma, Parohe, Pattiwala, Pukhowara, Panwar, Phor and Panwat.

Q:-
      No Goths

R:-
      Randhawa, Ranjha, Ranu, Ranyal, Rayar, Raya, Rehan, Rajoke, Raad, Raan, Rongia and Ruk.

S:-
      Sandhu/Sindhu, Sahi, Sahotra, Samra, Samtia, Sandhal, Sandhila, Sangha, Sarai, Saroya, Sial, Sidhu, Sikhana, Sipra, Soomra, Sameja, Sangi, Samma, Sahu, Samdana, Shahkhani, Sambar, Sahota, Siana, Shekha, Samri, Sailigar, Shajra, Sadraj, Sadhari, Sadal, Satar, Sahmal, Sandi, Saand, Sangra, Sagoo, Sandrana, Sohal, Sujal, Serwal, Sudhan, Sekhon and Sansi.

T:-
      Takhar, Talokar, Tatlah, Tatri, Thaheem, Thathal, Tiwana, Toor, Tulla, Tarar, Thathaal, Tama, Total, Talokar, Tatri, Tulla, Targar, Turkhel, Talokar, Thaheem and Tunwar.

U:-
      Uppal, Uttera and Uania

V:-
      Virk, Ves, Vahniwal and Vasli.

W:-
       Warraich, Wahla, Waiha, Wahiniwal, Waseer, Wehi, Wattu, Wasli and Wadhan.

X:-
      No Goths

Y:-
      No Goths

Z:-
      No Goths

Email NewsletterSmiley :)
:D
:)
:[
;)
:D
:O
(6)
(A)
:'(
:|
:o)
8)
(K)
(M)

1 comment:

f

Like Us

Contact Form

Name

Email *

Message *